Lesreglement

TENNISSCHOOL DE BOSRAND LESREGLEMENT 2021

1Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten, een half lesuur derhalve 25 minuten. U heeft resp. 60 en 30 minuten de beschikking over de baan.
2De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging, m.u.v. Maak Kennis met Tennis en introductiecursus (5 weken).
3Na het bekend maken van de lesindeling kan men niet meer afzeggen voor die lessenserie.
4Bij annulering van de cursus door de leerling (force majeur) wordt na verrekening van reeds verkregen lessen op de resterende cursuskosten een 50/50 regeling toegepast. Bij gedwongen annulering van de cursus kan de leerling, uiteraard in overleg met en na goedvinden van de betreffende leraar, voor het resterende gedeelte van de cursus een vervanger aanwijzen. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de oorspronkelijke leerling geregeld.
5Klassikale les is een lesuur van 25 of 50 minuten aan meer dan twee leerlingen.
6Individuele lessen zijn strikt persoonlijk.
7Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling. Eventuele afmeldingen dienen 24 uur van te voren te geschieden, zodat er indien mogelijk een inhaalles kan worden afgesproken.
8Voor lesuren die door slechte weersomstandigheden geen door­gang kunnen vinden, gelden de navolgende regels: –           Bij individuele lessen worden alle lessen ingehaald. –           Bij klassikale lessen zal de trainer aan het eind van de lesperiode trachten gemiste lessen in te halen. Hij zal er op deze wijze voor zorgen dat tenminste 90% van de afgesproken lessen doorgang zal vinden.  De eerste gemiste les wordt ingevuld met een theorieles in het clubhuis of  bijv. een conditietraining.
9In een lessenreeks kan door de leraar één theorie-uur worden ingelast voor noodzakelijke spelregels, video-nabespreking, etc. Indien mogelijk zal hiervoor gebruik worden gemaakt van bovengenoemde regenlessen.
10Doorgang van de les wordt bepaald door de tennisleraar in samenspraak met de parkcommissie. In geval van bijv. langdurige sneeuw kan men de website www.tvotterlo.nl raadplegen. In alle andere gevallen zal de leraar tijdig afbellen/e-mailen. Wanneer u geen bericht heeft ontvangen, kunt u er vanuit gaan dat de les (of theorieles) doorgaat.
11Wanneer bij de lesindeling een groep niet geheel gevuld is (bijv. 3 i.p.v. 4 personen of 6 i.p.v. 8 personen) wordt de lestijd navenant aangepast (dus 45 minuten i.p.v. een uur les) of de leerlingen benaderd om tegen meerbetaling toch een uur les te krijgen.
12Betaling kan uiterlijk op de 2e les contant of op het banknummer van uw trainer. Alleen bij een cursus van 36 weken kan men in 2 termijnen betalen (meerkosten 4 euro).
13De vakanties/vakantiedagen worden in de nieuwsbrief  (1e tennisles) bekend gemaakt. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer, regelt deze een invaller of haalt hij deze les in op een nader te bepalen datum/tijdstip of vindt restitutie van het lesgeld plaats.
14Klachten in het algemeen en over het onderwijs in het bijzonder kunnen door de leerlingen, vereniging of parkdirectie, na overleg met de leraar worden ingediend bij het bestuur van de Stichting Edese Tennisschool/Bestuur TC de Bosrand